Med öga för detaljer 

Visionen är att samla, sålla och sprida kunskap inom det område jag älskar och kan bäst – nämligen häst. Det är den gemensamma nämnaren för all verksamhet, oavsett hur den tar sig uttryck.