Med öga för detaljer 

Visionen är att samla, sålla och sprida kunskap inom det område jag älskar och kan bäst – nämligen häst. Det är den gemensamma nämnaren för all verksamhet, oavsett hur den tar sig uttryck.

 

Kunskap – trygghet – flexibilitet

Utan att göra avkall på noggrannhet och kvalitet så är utgångspunkten att din tid är värdefull – det ska vara både tryggt och smidigt att anlita Flow Equestrian. Ingenting lämnas åt slumpen.

Att företaget kallas Flow är heller ingen slump. Flow är förmågan att ta tillvara på tillfällen som kommer i ens väg och som kan leda till någonting bra – att medvetet ägna sig åt det man brinner för och hela tiden mot ett definierat mål. Att ödmjukt lita till sin känsla och utmana sina drömmar utan att förlora respekten för nya kunskaper och lärande.

Företaget har sitt säte i Stockholm men har hela världen som arbetsfält.