Inför besöket


Du bokar enklast en tid för behandling via: li [a] flowequestrian.se

Hästen ska vara:

-torr och ren, dock gärna om möjligt utan pälsglans.

-oriden/ej svettig (planera gärna så att ridpasset är avslutat minst en timme före behandling).

-mätt och belåten, det vill säga utfodrad inför besöket så att den inte står och väntar på sitt nästa mål mat just när behandling ska ske.

 

Uppskattar om:

-behandlingsplatsen är rymlig, ostörd, väl upplyst och dragfri.

Tänk på att:

-hästen mår bra av att skrittas för hand 10-20 minuter direkt efter behandling, avsätt gärna tid för detta.

-hästen ska erbjudas fri tillgång på vatten efter behandling.

-planera gärna in en vilodag/lätt motionering utan ryttare dagen efter behandling vid förstagångs-behandlingar.

-en massagebehandling ska aldrig ses som ett alternativ till veterinärvård, utan som ett komplement. Om du är osäker, kontakta alltid veterinär först.

flow_layout_02

Behandlar inte:

-dräktiga ston.

-hästar med över- eller undertemp.

-hästar med infektioner.

-hästar som är nyvaccinerade (1-7 dagar).

-hästar under medicinering/övrig behandling, förutom i samråd med veterinär.

-halta hästar eller vid minsta tveksamhet om att skadan/problemet istället bör behandlas veterinärt.