Tjänster


En massage- & laserbehandling kan ske i både förbyggande och rehabiliterande syfte, men mitt specialintresse är friskvård – alltså det som är förebyggande. Grunden ligger i den Genuina svenska massagen, en noggrant framtagen metod som är mer djupgående än den klassiska massagen. Som komplement använder jag laser, kinesiotape, balansplattor, equiband, stretching och olika fysioterapeutiska övningar.

Med utgångspunkt i en helhetsanalys där foderstat, träningsupplägg, utrustning och andra detaljer utvärderas i samklang med en check av nuvarande hälsostatus gör vi en plan, vid behov i samarbete med veterinär, tränare och hovslagare.

När och hur ofta behöver hästen massage?
Om hästen uppvisar plötsliga beteendeförändringar eller ovilja/oförmåga till träning kan det bero på muskulära spänningar eller svagheter, men det är viktigt att alltid först besöka en veterinärklinik för grundlig utvärdering. När hästen är undersökt och eventuellt behandlad av veterinär kan vi komplettera med behandlingar och fysioterapi under rehabiliteringen, vid behov i samråd med ansvarig veterinär och/eller klinikens terapeuter.

Att dagens hästar är avlade för sport innebär inte med självklarhet att de alltid är optimalt byggda för den träning vi utsätter dem för. Som hästägare och ryttare har vi ett stort ansvar att ge hästen bästa förutsättningar att med bibehållen hälsa och välbefinnande klara av dessa prestationer.

En massagebehandling sker inte bara när ett problem har uppstått, utan med fördel framför allt i förebyggande syfte för hästar som förväntas prestera oavsett nivå. Genom regelbundna besök får vi en bättre gemensam helhetsbild av hästens hälsostatus, styrkor och svagheter. Massage kan ha en positiv effekt på det parasympatiska nervsystemet, vara lugnande för hästen och hjälpa den att koppla bort stress. Regelbundna friskvårdsbehandlingar verkar även positivt för hela cirkulationsapparaten och medverkar till att kroppens slaggprodukter försvinner snabbare ur kroppen efter träning, vilket i sig är prestations- och hälsofrämjande.

Jag besöker de flesta av mina friskvårdskunder var fjärde till var tionde vecka. Om du har en unghäst eller en hobbyhäst som inte förväntas prestera fysiskt på någon särskild nivå kan det räcka gott med förebyggande behandlingar två till fyra gånger per år. Jag visar gärna några övningar som du själv kan göra för att underhålla din häst mellan besöken.