Sporthästmassage


Erbjud din häst att prestera med maximal kapacitet!

[slideshow_deploy id=’1234′]

Vad?

En massage- & laserbehandling kan ske i både förbyggande och rehabiliterande syfte. Grunden ligger i den Genuina svenska massagen, en noggrant framtagen metod som är mer djupgående än den klassiska massagen. Som komplement använder jag laser, men är även utbildad inom elektroterapi och shockwave. Efter avslutad massage stretchas hästen i linje med behandlingen.

Med utgångspunkt i en helhetsanalys där foderstat, träningsupplägg, utrustning och andra detaljer utvärderas i samklang med en check av nuvarande hälsostatus läggs en behandlingsplan upp, vid behov i samarbete med veterinär, tränare och hovslagare.

Utbildningen till certifierad Equiopat är två år lång, framtagen i samarbete mellan erkända terapeuter och veterinärer samt under statlig insyn.

 

När?

  • vid plötslig ovilja och oförmåga till all eller viss träning, förändring i rörelsemönster och/eller beteende, muskulär ömhet m.m.
  • som förebyggande friskvård för presterande sporthästar.
  • vid rehabilitering på remiss/i samråd med andra yrkesmän som till exempel veterinär & hovslagare.

 

Varför?

Att dagens hästar är avlade för sport innebär inte med självklarhet att de alltid är optimalt byggda för den träning vi utsätter dem för. Som hästägare och ryttare har vi ett stort ansvar att ge hästen bästa förutsättningar att med bibehållen hälsa och välbefinnande klara av dessa prestationer.

En massagebehandling sker inte bara när skada uppstått, utan med fördel framför allt i förebyggande syfte för hästar som förväntas prestera på topp. Genom regelbundna besök får vi en bättre gemensam helhetsbild och upptäcker snabbt små förändringar som med tidiga insatser varken behöver innebära obehag eller smärta för hästen alternativt orsaka avbrott i tävlingssäsongen.

Regelbundna friskvårdsbehandlingar verkar även positivt för hela cirkulationsapparaten och medverkar till att kroppens slaggprodukter försvinner snabbare ur kroppen, vilket i sig är prestationsfrämjande.

Givetvis är förebyggande friskvårdsbehandlingar inte enbart till fördel för elitpresterande tävlingshästar, metoden är till för hästar som tränas och rids på alla nivåer.

 

Hur?