Privacy policy


FE Häst- & ridsportkonsult
Ansvarig GDPR: Li Åsebring

FE Häst- & ridsportkonsult bedriver i huvudsak friskvårds- & rehabiliteringsverksamhet för sporthästar. Personuppgifter i företaget hanteras enbart av Li Åsebring.

FE Häst- & ridsportkonsult hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning.
(General Data Protection Regulation – GDPR).

Varje personuppgift vi sparar sker enligt följande principer:

Laglighet – Får vi spara detta?

Ändamålsbegränsning – Behöver vi dessa uppgifter?

Uppgiftsminimering – Vi sparar så lite som möjligt.

Korrekthet – Vi sparar rätt uppgifter.

Lagringsminimering – Vi sparar så kort tid som möjligt.

Integritet och konfidentialitet – Bara personal som behöver informationen har tillgång till den.

 

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

Köp
När du köper en behandling till din häst samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för att genomföra köpet och följa bokföringslagen.

Faktura som skickas efter behandlingen med 10 dagars betalningsvillkor är standard som betalningsmetod. För detta ändamål behöver vi följande uppgifter:
Förnamn
Efternamn
Adress
E-mailadress

 

För att kunna köpa en behandling krävs det att du är myndig (över 18 år).

Uppgifter som ligger till grund för genomförda köp kan inte raderas eftersom de måste sparas i sju år enligt bokföringslagen.

 

Hur sparar vi data:

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. Vi sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part eller säljer dem vidare.

E-post

E-postkonversationen raderas när den uppfattas som avslutad. Du kan alltid begära att vi raderar konversationen. E-posthanteringen ligger på vårt webbhotell one.com.

Du kan läsa mer här: https://www.one.com/static/terms/se-ombud.pdf