Clinic


Hästens anatomi och hållbarhet

-En fortbildning i hur du kan uppmärksamma och förebygga muskulära problem hos din häst.

 

Plats: Julmyra ridhus

Tidpunkt: Söndag den 15 september kl. 11.00
Av: Diplomerade Massageterapeuter/Equiopatstudenter
Malin Widing och Li Åsebring.

–      Startar med kort presentation av dem själva och deras utbildning.

–      Beskriver, med hjälp av lånad häst, hästen ur biomekanisk och anatomisk synvinkel.

–      Visar en grundlig palpering. Beskriver vanliga symptom och avvikelser samt möjliga orsaker till dessa.

–      Går in på vilka problem och skador spända muskler kan orsaka.

–      Beskriver GSM (genuin svensk massage) samt de positiva effekterna som regelbunden friskvård såväl som skaderehabilitering med metoden ger.

–       Demonstrerar elektroterapi med hjälp av lånad häst.

–      Visar stretch samt förklarar de positiva effekter man kan uppnå genom att regelbundet tillämpa dessa övningar på sin egen häst.

Efteråt gemensam lunch och frågestund.
Pris:
150 kr för medlemmar i RKRK, 200 kr för övriga

http://www1.idrottonline.se/RonningensKorochRK-Ridsport/Nyheter/Hastensanatomiochhallbarhet/