Visste du att….?


-Hästens skelett består av 207 olika ben

-Hästens ryggrad (columna vertebralis) delas upp i:

*7 st halskotor (vertebra cervicalis)

*18 st bröstkotor (vertebra thoracalis)

*5-6  st ländkotor (vertebra lumbalis)

*5 st korskotor som växer samman till ett enda korsben (vertebra sacralis, os sacrum)

*15-21 st svanskotor (vertebra coccygealis)

-Hästens bogblad har ingen benförbindelse med bålen, utan är enbart upphängt i muskulatur. Hästen har alltså inte ett nyckelben, till skillnad från oss människor.

-Nackligamentet, ligamentum nuchae, är det som tillsammans med muskultur bildar halsens överlinje. Ligamentet löper hela vägen från atlaskotan till sista sacralkotan.

-Hästen har ingen gallblåsa, till skillnad från människan.

-Hästen hör ljud mellan 55 Hz och 33,5 kHz, medan vi människor hör mellan 20 Hz och 20 kHz.

-I en häst som väger 500 kg passerar ca. 12600 liter blod njurarna varje dag.