Veterinärlexikon


Har ni också varit med om att komma hem från kliniken och stallkompisen frågar:

”Hur gick det, vad var det som var fel och hur blev det behandlat?”

Och du svarar:

”Ehm….Det var något med ett bakknä, tror jag…”

Inte alltför sällan glömmer såväl veterinärer som andra yrkesmän att alla faktiskt inte pratar fackspråk. Jag kan också komma på mig själv med att förklara något med latinska termer, allt medan den stackars hästägaren står som ett frågetecken och kanske känner sig dum som inte förstår hälften av det jag säger. Ungefär som jag känner mig när jag lämnar in bilen på verkstaden….

Först och främst vill jag uppmana hästägare att våga fråga! Det är superviktigt att man förstår varför, hur och vad som behandlats för att som hästägare kunna fortsätta rehabilitera, förebygga och träna rätt utifrån hästens individuella status! Ingen fråga är för dum för att ställa!

I några delar kommer jag att posta en förenklad ordlista på begrepp som kan förekomma i journal eller vid samtal med veterinär/fysioterapeut. I den första delen har jag valt att fokusera på lägesbeskrivning, det vill säga hur man kan beskriva var på kroppen en eventuell skada sitter:

Dexter = Höger, t.ex kotledsinflammation dexter framben
Sinister = Vänster
Cranialt = Främre delen av hästen
Caudalt = Bakre delen av hästen
Dorsalt = Framsidan av ett ben
Palmart = Baksidan av ett framben
Plantart = Baksidan av ett bakben
Proximalt = Övre delen av ett ben
Distalt = Nedre delen av ett ben
Ventralt = Nedre delen av hästen (mot marken)
Dorsalt = Övre delen av hästen (mot himlen)
Lateralt = Yttre sidan, t.ex sårskada dexter carpal, proximalt på lateralsidan (proximolateralt)
Medialt = Inre sidan av t.ex ett ben

I nästa del kommer beskrivningar på några andra vanligt förekommande veterinärbegrepp som man ofta kan läsa i en journal! Gilla Flow Equestrian på Facebook för att ta del av nästa del i Ordliste-serien, samt andra nyheter om stort och smått i hästvärlden!